NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Gia đình PGS, TS Nguyễn Trọng Thưởng
Ngày đăng 29/05/2018 | 05:36  | View count: 10

Bài viết "Gia đình PGS, TS Nguyễn Trọng Thưởng" của Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Hòa (Đạt giải Nhì trong cuộc thi "Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt" năm 2018)

Xem nội dung bài viết tại đây