NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Cả nhà cùng thi đua học tập
Ngày đăng 29/05/2018 | 05:41  | View count: 6

Bài viết "Cả nhà cùng thi đua học tập" của Bà Nguyễn Hà Thu, Dòng họ Nguyễn Văn - phường Yên Hòa (Đạt giải Nhì trong cuộc thi "Viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt" năm 2018).

Xem nội dung bài viết tại đây