THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội (mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới)
Ngày đăng 02/04/2018 | 09:17  | View count: 935

1. Lợi ích của việc thay số sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng mã số BHXH

Đây là bước tiến quan trọng, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như người tham gia. Mã số BHXH sẽ giúp người tham gia BHXH dễ dàng quản lý thông tin BHXH cá nhân, góp phần giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và Khám chữa bệnh (KCB) BHYT được thuận lợi. Khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu mà chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục.

Đối với đơn vị quản lý, mã số BHXH sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với cơ quan BHXH, đây là điều kiện để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT được thuận lợi, khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như hiện nay và hoàn thiện các điều kiện để triển khai cấp thẻ điện tử thay thế cho sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu giấy trong thời gian tới.

Đối với cơ sở KCB BHYT, có thể chống các hành vi sử dụng thẻ BHYT giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT; khai thác, kiểm tra các thông tin về bệnh nhân BHYT trong cơ sở dữ liệu (tiền sử bệnh, tình trạng kháng thuốc...) do cơ quan BHXH quản lý để phục vụ công tác điều trị.

2. Những điểm mới cơ bản trên thẻ BHYT

Một là, không ghi thời điểm hết hạn sử dụng

Thẻ BHYT các năm trước ghi rõ thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm thì trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 chỉ in “Giá tr ị sử dụng: từ ngày.../.../....” và không có thời gian hết hạn.

Việc này nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, đồng thời hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ đổi thẻ BHYT để đi KCB. Người tham gia BHYT có thể chủ động tra cứu, kiểm tra thông tin và giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên cổng thông tin của BHXH Việt Nam (địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) theo mã số BHYT ghi trên thẻ.

Hai là, xác định đầy đủ thời điểm tham gia 5 năm liên tục

Theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: Từ ngày 01/01/2015, các trường hợp có thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham gia và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí KCB BHYT cho các lần KCB tiếp theo. Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB (chỉ áp dụng đối với trường hợp KCB đúng tuyến).

Việc xác đinh thời điểm 5 năm liên tục ghi trên thẻ BHYT hiện nay của một số trường hợp còn chưa chính xác. Lý do là một số trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên nhưng có quá trình tham gia BHYT ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng khác nhau... Dữ liệu cơ quan BHXH quản lý hiện chưa tập trung nên việc xác định thời gian đóng BHYT còn gặp khó khăn. Vì vậy, đơn vị và người tham gia cần kiểm tra lại khi nhận thẻ. Nếu chưa đúng thì thông tin lại cho cơ quan BHXH để rà soát danh sách và đổi lại thẻ. 

Ba là, 10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH

Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”

Ví dụ: Thẻ trước đây in “Số”:   

GD

4

01

08

015

03677

 

 

Nay được in là “Mã số”. 

CN

3

01

0003500099

 

 

Trong đó:

Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT. Riêng mã của BHXH Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của BHXH Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98.

Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT.

3. Một số lưu ý

Trong thời điểm giao thời, người tham gia BHYT đã được cấp thẻ mới theo mã số BHXH nhưng vì lý do khách quan chưa nhận được thẻ BHYT mới hoặc đã nhận được thẻ BHYT nhưng vẫn dùng thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng để đi khám chữa bệnh thì sơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận và giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định (Công văn số 660/BHXH-CST ngày 22/3/2018 của BHXH thành phố Hà Nội về việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT).

Trường hợp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) nhưng bị sai thông tin so với thẻ cũ thì người tham gia BHYT liên hệ với BHXH quận Cầu Giấy - Địa chỉ: Số 6 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy để được cấp đổi lại thẻ BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY