THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ vay vốn và công tác cho vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy
Ngày đăng 30/03/2018 | 08:53  | View count: 40

Ngày 29/3/2018, tại Hội trường Quận ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) quận phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thành phố Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ vay vốn Ngân hàng CSXH cho 67 đồng chí bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tiết kiệm.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được trang bị những kiến thức về nghiệp vụ ủy thác, những nguyên tắc trong vay và quản lý vốn Ngân hàng CSXH và thảo luận những vấn đề bất cập thường nảy sinh trong quá trình thực hiện để công tác vay vốn Ngân hàng CSXH của Hội CCB quận và Quận đoàn có sự thống nhất trong việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội CCB quận Cầu Giấy những năm qua thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH, tính đến tháng 3/2018 tổng số dư nợ lên tới 15,878 tỷ đồng cho 361 hộ vay, giải quyết cho 669 việc làm, tăng 250% so với năm 2016. Số hộ vay luôn sử dụng đúng mục đích không có nợ xấu, khó đòi. Ngoài ra Hội huy động hơn 01 tỷ đồng vốn nội bộ cho 18 hộ gia đình vay để làm kinh tế, hàng tháng không tính lãi. Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận hội, sự chủ động tích cực của Hội CCB cơ sở, các đồng chí Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn, phối hợp với Ngân hàng CSXH Thành phố, vay vốn đạt kết quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn phường và Quận.

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN