THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Ngày đăng 01/08/2018 | 05:45  | View count: 195

Nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa của cá nhân, tổ chức nơi công cộng, đồng thời góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Hội thi được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận vào ngày 07/8/2018 với sự tham gia của các thí sinh đến từ 8 đội thi đại diện cho 8 phường trên địa bàn quận.

Tại Hội thi, các thí sinh sẽ tham gia thi ở 3 nội dung (thi chào hỏi, thi kiến thức, thi tiểu phẩm) tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Cách giải quyết các mâu thuẫn tại nơi sinh hoạt công cộng,… Thông qua Hội thi giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận hiểu rõ hơn các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng, qua đó nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử để từ đó có những hành động đúng đắn, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI

Thời gian

Nội dung

7h30

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

7h35

- Phát biểu khai mạc Hội thi

7h40

- Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia thi

7h45

- Thông báo thể lệ Hội thi, quy chế Hội thi

7h50

- Bắt đầu các nội dung thi:

+ Thi chào hỏi

+ Thi kiến thức

+ Thi tuyên truyền

10h10

- Phát phóng sự về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

10h25

- Văn nghệ

10h40

- Tổng kết trao giải

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN