THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Ngày đăng 08/08/2018 | 10:15  | View count: 85

Phòng Văn hóa và Thông tin gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

Xem nội dung tại đây

Đề nghị các đơn vị, UBND các phường tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đồng thời phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN