THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngành thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Ngày đăng 08/09/2023 | 02:18 PM  | View count: 117
Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, ngành Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh...

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile

Ngày đăng 18/08/2023 | 11:29 AM  | View count: 207
Ứng dụng eTax Mobile là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành Thuế cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp...

Hướng dẫn liên kết/hủy liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng eTax Mobile

Ngày đăng 18/08/2023 | 11:06 AM  | View count: 467
Khi NNT thực hiện nghĩa vụ thuế, trước hết NNT phải thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng, để thực hiện liên kết tài khoản ngân...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Ngày đăng 18/08/2023 | 10:49 AM  | View count: 218
Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo 03 cách như sau: CÁCH 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO...

Chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Ngày đăng 10/08/2023 | 08:45 AM  | View count: 150
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm vi rút cấp tính do muỗi vằn truyền, có thể gây thành dịch và tử vong nếu không được phát...