THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Các nội dung thực hiện tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định cung cấp điện giai đoạn cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/05/2023 | 03:43 PM  | View count: 156
1. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, trường học - Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C...

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mọi người

Ngày đăng 29/05/2023 | 03:07 PM  | View count: 158
Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 10 triệu người thường xuyên sinh sống và tạm trú; 5.362 khu dân cư, trong đó có 436 khu...

Nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống chất thải nhựa

Ngày đăng 29/05/2023 | 03:02 PM  | View count: 194
Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Việc lạm dụng sử dụng sản...

Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các bãi trông giữ xe trong mùa nắng nóng

Ngày đăng 19/05/2023 | 10:37 PM  | View count: 124
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra một số vụ cháy tại các bãi để xe làm thiệt hại nghiêm trọng tài...

Công văn số 1723/PCCAUGIAY-KD ngày 18/5/2023 của Công ty điện lực Cầu Giấy về việc sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng 2023

Ngày đăng 19/05/2023 | 02:50 PM  | View count: 90
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các hộ gia đình trong mùa nắng nóng

Ngày đăng 19/05/2023 | 10:40 AM  | View count: 98
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn quận Cầu Giấy gia tăng các vụ cháy làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản, điển hình...

Một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới

Ngày đăng 16/05/2023 | 10:07 AM  | View count: 255
Bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ...

Công văn số 3384/CAHN-PC06 ngày 08/5/2023 của Công an Thành phố Hà Nội về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Ngày đăng 15/05/2023 | 02:47 PM  | View count: 158
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Ngày đăng 15/05/2023 | 09:56 AM  | View count: 182
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN