THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 27/12/2022 | 09:13 AM  | View count: 790
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Đẩy mạnh công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Ngày đăng 14/12/2022 | 04:05 PM  | View count: 240
Vào khoảng 10h40 phút sáng 13/12/2022 đã xảy ra cháy tại ngôi nhà số 240C phố Hàng Bông, phường Cửa Nam, quận ...

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 01/12/2022 | 02:07 PM  | View count: 212
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 01/12/2022 | 02:05 PM  | View count: 228
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

Ngày đăng 01/12/2022 | 02:03 PM  | View count: 210
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 01/12/2022 | 02:02 PM  | View count: 205
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 01/12/2022 | 11:10 AM  | View count: 282
* Trình tự thực hiện: 1. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường: - Đăng...

Thủ tục: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ngày đăng 01/12/2022 | 11:05 AM  | View count: 208
* Trình tự thực hiện: - Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn...

Thủ tục: Thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 01/12/2022 | 11:00 AM  | View count: 198
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp quận được tổ chức hàng năm gửi văn bản thông...

Thủ tục: Đăng ký tổ chức lễ hội

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:55 AM  | View count: 163
* Trình tự thực hiện: - Đơn vị tổ chức lễ hội sau phải gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân quận (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước...