THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục: Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:25 AM  | View count: 160
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư...

Thủ tục: Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:20 AM  | View count: 152
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan, tổ chức, cá...

Thủ tục: Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:15 AM  | View count: 147
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư...

Thủ tục: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:10 AM  | View count: 178
* Trình tự thực hiện: - Trường hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định ...

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 01/12/2022 | 09:59 AM  | View count: 187
Thủ tục 7: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện  1....

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ngày đăng 01/12/2022 | 08:56 AM  | View count: 221
Thủ tục 4: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Trình tự thực hiện  1....

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Ngày đăng 01/12/2022 | 08:52 AM  | View count: 246
Thủ tục 5: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Trình tự thực hiện  1. Ủy ban ...

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, nhà trọ, hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ

Ngày đăng 23/11/2022 | 04:53 PM  | View count: 529
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra nhiều vụ cháy có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, ...

Trong trường hợp không nhớ mã số thuế, người nộp thuế cần làm gì?

Ngày đăng 21/11/2022 | 03:24 PM  | View count: 294
Thực tế, các cá nhân khi mua hàng thường không có thói quen lấy hóa đơn, vì vậy cũng không nhớ mã số thuế...

Cần lưu ý gì khi lấy hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ?

Ngày đăng 18/11/2022 | 06:07 PM  | View count: 277
Hiện nay, người mua hàng là cá nhân khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ thường không có thói quen lấy và lưu giữ...