THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội (mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới)

Ngày đăng 02/04/2018 | 09:17 AM  | View count: 3846
1. Lợi ích của việc thay số sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng mã số BHXH Đây là bước tiến quan trọng, tạo thuận...

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/03/2018 | 02:07 PM  | View count: 1637
CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích ...

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ vay vốn và công tác cho vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy

Ngày đăng 30/03/2018 | 08:53 AM  | View count: 280
Ngày 29/3/2018, tại Hội trường Quận ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) quận phối hợp với Ngân...

Phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội): Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Ngày đăng 27/03/2018 | 02:19 PM  | View count: 1828
Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, UBND phường Dịch Vọng (Quận Cầu Giấy, Hà...

Thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giữa 3 bên

Ngày đăng 19/03/2018 | 04:44 PM  | View count: 514
Theo bà Chu Phương Mai - Giám đốc BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội) - hiện nay, trên địa bàn quận, số đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, BHTN đến hết năm 2017 là 3.204 đơn vị với số tiền 221,2 tỉ đồng, trong đó...

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày đăng 16/03/2018 | 11:41 AM  | View count: 186
Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành...

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)

Ngày đăng 16/03/2018 | 09:56 AM  | View count: 521
Thực hiện Công văn số 1194-CV/BTGTU ngày 14/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc "Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm...

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 15/03/2018 | 04:58 PM  | View count: 295
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Chấp hành Trương ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ngày đăng 15/03/2018 | 04:49 PM  | View count: 765
Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các đơn vị tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị 23-CT/TW tới toàn thể Đảng viên,...

Tuyên truyền Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ Công an

Ngày đăng 13/03/2018 | 05:02 PM  | View count: 405
Ngày 28/12/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014...