PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 18/01/2023 | 16:42  | View count: 54

Phường Dịch Vọng là một trong những vùng đất văn hiến, giàu truyền thống văn hoá và truyền thống cách mạng, là cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội. Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã đưa phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của phường Dịch Vọng nói riêng, của quận Cầu Giấy nói chung.

Với sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, diện mạo của phường đang có những bước tiến vững chắc và toàn diện. Hiện nay, toàn phường có 18 trường học từ mầm non đến THCS, 18 nhóm lớp mầm non độc lập, 31 chi hội khuyến học (gồm các chi hội khuyến học cụm dân cư, trường học, dòng họ). Đây là những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giáo dục nói chung và phong trào khuyến học, khuyến tài nói riêng. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học phường đã thường xuyên đa dạng hoá nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường đã có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tính đến tháng 01/2023, Hội khuyến học phường  có tổng số 2.760 hội viên, tăng 2.000 hội viên so với năm 2010.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc xây dựng Quỹ Khuyến học, Hội đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ với nhiều hình thức phong phú như: vận động sự đóng góp của Nhân dân, các mạnh thường, các dòng họ… đã giúp cho công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao giá trị. Năm 2022, tổng số tiền khen thưởng tại các Chi hội  là 1.067.466.000, tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Hội KH phường đã khen thưởng 690 giải quốc tế, 143 giải quốc gia, 178 giải thành phố và 344 giải cấp quận (các giải năm sau đều cao hơn năm trước) và 484 học sinh đỗ đại học, đảm bảo 100% học sinh đỗ đại học trên địa bàn đều được khen thưởng, tôn vinh 189 em đạt trên 24 điểm, các gia đình học tập tiêu biểu, cá nhân khuyến học tiêu biểu. Các hoạt động trên đã góp phần động viên, khích lệ kịp thời và đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, Hội phát động các phong trào thi đua “Tháng khuyến học”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, “ Xây dựng mô hình Trung tâm học tập cộng đồng gắn với cụm dân cư”... Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục trong khối trường học như: tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Kết quả thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” đều đạt và vượt chỉ tiêu do Hội khuyến học quận đề ra. Đặc biệt, mô hình “Trung tâm học tập cộng đồng gắn với cụm dân cư” đã được đông đảo Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình. Các Chi hội đã và đang cố gắng thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp Nhân dân có địa chỉ học tập, trao đổi kiến thức. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Hội khuyến học phường đã nhận được nhiều giấy khen của Hội khuyến học các cấp, UBND quận và UBND phường về thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trung tâm học tập cộng đồng cụm dân cư số 15

Những hoạt động thiết thực và hiệu quả của Hội Khuyến học phường Dịch Vọng đã và đang trở thành những nhân tố quan trọng tạo động lực để xây dựng xã hội học tập, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của phường Dịch Vọng ngày càng phát triển.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG