PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt
Ngày đăng 28/05/2024 | 08:55  | View count: 42

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/05/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhằm tạo điều kiện để Nhân dân trên địa bàn tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, phường Dịch Vọng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy, các đơn vị ngân hàng, Công an phường tuyền truyền, hướng dẫn cho đối tượng, người được giám hộ, người được ủy quyền đăng ký hình thức chi trả, hoặc mở tài khoản để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn.

Tính đến tháng 5/2024, phường Dịch Vọng có 2.910 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 1.834 người đã có thẻ ATM đạt 63%; 1.076 người nhận tiền mặt, chiếm 37%. Từ ngày 23/5 đến ngày 28/5/2024, UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các đối tượng thực hiện đăng ký tại Nhà văn hóa tổ 17 và trụ sở UBND phường.

Tính đến chiều ngày 27/5, UBND phường đã thực hiện mở tài khoản cho 757/1.076 người đạt 70%, đa số công dân đến làm thục đều đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số trường hợp người cô đơn, già yếu đi lại khó khăn không thể tự thực hiện việc rút tiền qua tài khoản cũng đã được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thống nhất phương án thuận lợi nhất cho người dân.

Trong tháng 5/2024, phường Dịch Vọng phấn đấu 100% số người đủ điều kiện trên địa bàn  phường sẽ thực hiện đăng ký hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt theo quy định.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG