PHƯỜNG MAI DỊCH

Tập huấn công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn phường Mai Dịch
Ngày đăng 24/11/2022 | 15:55  | View count: 127

Sáng ngày 24/11/2022, UBND phường Mai Dịch phối hợp với Sở Lao động –TBXH Hà Nội, phòng Lao động - TBXH quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống xâm hại trẻ em cho 100 đại biểu là CTV chăm sóc trẻ em, phụ huynh học sinh trên địa bàn.

Bà Ứng Thị Bình Loan - Chuyên viên phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH, báo cáo viên của Hội nghị đã triển khai một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em như: Luật Trẻ em, Nghị định số 56/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Đồng thời, cung cấp các kiến thức, kỹ năng để nhận diện về xâm hại trẻ em như: khái niệm xâm hại trẻ em, các hình thức xâm hại trẻ em, các kỹ năng nhận diện và ứng phó với các tình huống trong thực tế, đặc biệt là kiến thức về xâm hại tình dục.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng xâm hại trẻ em, trong đó phải kể đến công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa được đầy đủ và rộng khắp;nhận thức và kỹ năng của một bộ phận cha mẹ, các thành viên trong gia đình, của người dân trong cộng đồng và của chính bản thân trẻ em về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đúng, chưa đầy đủ.

Hội nghị đã cung cấp  những kiến thức cần thiết nhằm phối hợp hiệu quả liên kết: Gia đìnhvà xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

PHƯỜNG MAI DỊCH