PHƯỜNG MAI DỊCH

Phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) phường Mai Dịch
Ngày đăng 25/04/2024 | 18:27  | View count: 70

Sáng ngày 25/4/2024, Đảng ủy - UBND - UB MTTQ phường Mai Dịch long trọng tổ chức Hội nghị phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Đ/c Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường phát động thi đua

Tại hội nghị, đ/c Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo kế hoạch, UBND phường đã triển khai đăng ký tổ chức các hoạt động chào mừng đến các ban ngành, đoàn thể, bộ phận, tổ dân phố trên địa bàn và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. UBND phường đã tổng hợp được 60 hoạt động đăng ký chào mừng và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 9/ 2024. UBND phường cũng đã thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày GPTĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi, đôn đốc các ban ngành, bộ phận, tổ dân phố tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua đã đăng ký và tổ chức đánh giá, chấm điểm thi đua, tổ chức tổng kết phong trào vào đầu tháng 10/2024.

Đ/c Lê Xuân Thứ - QUV, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Lê Xuân Thứ - QUV, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của tổ chức phải là hạt nhân, tấm gương trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

PHƯỜNG MAI DỊCH