PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Đại hội công Đoàn phường Nghĩa Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng 04/01/2023 | 15:52  | View count: 24

Ngày 04/01/2023, Đại hội Công đoàn cơ quan UBND phường Nghĩa Đô, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến hành trang trọng tại trụ sở UBND phường cùng với sự tham gia của 30 đoàn viên công đoàn.

Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Chử Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Quốc Tùng - Chủ tịch UB MTTQ phường và các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn phường Nghĩa Đô.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tăng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Công đoàn UBND phường Nghĩa Đô, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng cao nhất của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng của Đại hội: kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu Ban Chấp hành công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn phường Nghĩa Đô đã làm tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thông qua nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn phường trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy, tập trung hướng về người lao động, phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về người lao động, trước mắt tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại Đại hội

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Cơ quan UBND phường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn khóa mới cần tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua: “Sáng kiến sáng tạo”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”…, đồng thời tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

Ban chấp hành công đoàn UBND phường Nghĩa Đô lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ VII gồm 05 đồng chí; bầu 02 đại biểu (01 chính thức, 01 dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ