PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Phường Nghĩa Đô tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cở sở năm 2024
Ngày đăng 06/03/2024 | 15:11  | View count: 123

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 131/KHLT/UBND - UBMTTQ ngày 28/12/2023 giữa UBND và UBMTTQ quận Cầu Giấy về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024, Hội nghị đại biểu nhân dân ở 28/28 tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã được tổ chức từ ngày 28/01 đến ngày 25/02/2024. Sáng ngày 06/3/2024, UBND – UBMTTQ Việt Nam ph­ường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân ph­ường năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2023 và bàn các biện pháp thiết thực xây dựng đời sống văn hoá năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thu Trang – Phó phòng VHTT quận; Nguyễn Văn Tiệp – QUV, Bí thư Đảng Ủy phường; Chử Mạnh Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Trần Quốc Tùng – UVTV, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Chính trị - Xã hội phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng 40 đại biểu đại diện Nhân dân trong phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 và mục tiêu chương trình hành động năm 2024 về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở khu dân cư; Báo cáo tổng hợp ý kiến Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Nhân dân đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Các ý kiến tập trung bàn các nội dung về phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa khu dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng … Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa và thực hiện các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng; bàn các biện pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị…

Đồng Chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam quận phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ Đảng viên và Nhân dân phường đã đạt được năm 2023. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường tiếp tục thực hiện tốt các mô hình đã đạt được  trong năm 2023 và có giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đặc biệt chú trọng việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hội nghị được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa. Hội nghị đã trở thành nét đẹp, biểu thị cho tinh thần đại đoàn kết, phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng phát triển.

Hội Nghị đã biểu quyết thông qua 16 chỉ tiêu phấn đấu để thực hiện hiệu quả các nghị quyết như: tỷ lệ “Gia đình văn hóa” phấn đấu đạt trên 90%; tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt trên 90% trở lên; Duy trì, giữ vững không có hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường; Giải quyết việc làm từ 750 lao động trở lên; Tiếp tục duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; Tiếp tục Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy tắc ứng sử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng…, tiếp tục xây dựng phường Nghĩa Đô ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ