PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Đảng bộ phường Nghĩa Tân tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng
Ngày đăng 19/12/2022 | 15:42  | View count: 109

Ngày 19/12/2022, tại Hội trường lớn Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Nghĩa Tân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII đến cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe TS. Đào Ngọc Báu – Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai chuyên đề của 03 Nghị quyết và 01 kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

TS. Đào Ngọc Báu – Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo viên Hội nghị

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên nhằm hiểu rõ, thấm nhuần nội dung quan điểm chỉ đạo,  điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN