PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Thanh niên tình nguyện phường Nghĩa Tân hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử”
Ngày đăng 14/03/2023 | 17:49  | View count: 29

Thực hiện Kế hoạch số 45 ngày 17/02/2023 của Đảng ủy phường Nghĩa Tân về triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý Đảng viên, Đoàn thanh niên phường đã ra quân triển khai đội hình tuyên truyền chuyển đổi số thanh niên tình nguyện hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm hỗ trợ các đảng viên cao tuổi, các chi bộ Đảng tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng phần mềm. Đây là một trong những hoạt động khởi động Tháng thanh niên 2023 của tuổi trẻ phường Nghĩa Tân.

Đội hình tuyên truyền đã được triển khai tại 20/20 chi bộ khu dân cư trên địa bàn phường, tính đến ngày 14/3/2023 đã hỗ trợ cài đặt cho 2016/2065 đảng viên.

Việc thực hiện đồng bộ phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN