PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tích cực thực hiện chuyển đổi số
Ngày đăng 14/03/2023 | 15:55  | View count: 338

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, lực lượng chức năng của phường Nghĩa Tân đã thu thập 237 thông tin dân cư để bổ sung ngày, tháng sinh, cấp giấy khai sinh cho công dân; thu thập, cập nhật 334 phiếu thông tin công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhập liệu bổ sung, chỉnh sửa được 593 thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; rà soát, thu nhận hồ sơ 18.339 công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp; hướng dẫn công dân cài đặt và kích hoạt tài khoản ứng dụng định danh điện tử được 6.382 trương hợp, tiếp nhận và giải quyết 3.186 hồ sơ đăng ký thường trú và tạm trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đ/c Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục chuyển đổi số Quốc gia cùng đoàn công tác khảo sát dịch vụ công tại phường Nghĩa Tân

Nhiều mô hình đã được thực hiện tốt và nhân rộng như: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên là một tuyên truyền viên”; “Cảnh sát khu vực cùng đoàn viên đi từng hộ gia đình tuyên truyền về cài đặt ứng dụng định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”, “Camera đảm bảo an ninh, trật tự”; "Mô hình điểm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trụ sở Nhà văn hóa Bắc Nghĩa Tân” để hướng dẫn Nhân dân thực hiện việc đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và cách thao tác thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Đoàn thanh niên phường triển khai đội hình tuyên truyền chuyển đổi số thanh niên tình nguyện hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm hỗ trợ các đảng viên cao tuổi, các chi bộ Đảng để tuyên truyền hướng dẫn cài đặt, ứng dụng phần mềm.…

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức đồng lòng của Nhân dân nên sau 2 năm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp, phường Nghĩa Tân đã hoàn thành lộ trình đề ra, phường Nghĩa Tân đã chuyển đổi hình thức đăng ký, quản lý cư trú từ thủ công sang quản lý điện tử trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó đã giúp Nhân dân dễ dàng thực hiện các thủ tục về cư trú, góp phần xây dựng phườngNghĩa Tân hiện đại,văn minh.

Một số hình ảnh:

PHƯỜNG NGHĨA TÂN