PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Kiểm tra công tác triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường Nghĩa Tân
Ngày đăng 31/08/2023 | 14:58  | View count: 64

Ngày 31/8/2023, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quận kiểm tracông tác triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường Nghĩa Tân.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra đối với việc sử dụng nguồn vốn từ các chương trình của Ngân hàng chính sách xã hội, nắm bắt tình hình thực tế, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó tìm ra những hạn chế và giải pháp khắc phục một số vướng mắc, khó khăn trong công tác vay vốn của Nhân dân cũng như đánh giá tình hình hoạt động cho vay và sử dụng vốn trên địa bàn phường. 

Đến nay, phường Nghĩa Tân có 07 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường là 21.350 triệu đồng, tặng 726 triệu đồng so với đầu năm với 263 khách hàng vay vốn, không có lãi tồn, nợ khoanh, nợ quá hạn, nợ bị rủi ro cũng như không có nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ các hộ gia đình, người lao động có thêm vốn để xây dựng, sửa chữa, mua sắm vật tư, máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút và tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động trên địa bàn phường. Có thể nói đây là nguồn vốn rất quan trọng, góp phần hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn phường đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN