PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn phường Nghĩa Tân
Ngày đăng 13/09/2023 | 17:12  | View count: 23

Ngày 13/9/2023, Thành phố đã kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn phường Nghĩa Tân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thúy – Phó chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố cùng đoàn kiểm tra đã đánh giá kết quả triển khai các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú giai đoạn 2021 – 2023 trên địa bàn phường. Hiện nay có 38 trường hợp thuộc diện quản lý của phường, trong đó có 02 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Trong những năm qua, UBND phường đã triển khai thực hiện tốt một số mô hình như: “Tình nguyện viên giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng”; “Quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng - Câu lạc bộ B93”; “Điểm tư vấn hỗ trợ, chăm sóc điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng”.

Phát huy hiệu quả của Đội công tác xã hội tình nguyện trong quản lý sau cai, hạn chế tỷ lệ tái nghiện, phường đã đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện để ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích các cá nhân, các tổ chức kinh tế tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng (năm 2021 hỗ trợ, tạo việc làm cho 02 người; năm 2022 giải quyết việc làm cho 02 người; năm 2023 tạo điều kiện cho vay vốn 60 triệu, giải quyết việc làm cho 01 người).

PHƯỜNG NGHĨA TÂN