PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 – 2025
Ngày đăng 27/03/2024 | 09:05  | View count: 850

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp sếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 – 2025 của UBND quận Cầu Giấy, từ ngày 28/3/2024 đến hết ngày 02/4/2024, phường Nghĩa Tân tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 – 2025.

Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng và phường Dịch Vọng Hậu vào phường Nghĩa Tân, cụ thể:

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 12,26 ha (0,12 km2), quy mô dân số là 2.439 người của phường Nghĩa Đô; một phần diện tích tự nhiên là 15,77 ha (0,16 km2), quy mô dân số là 2.750 người của phường Dịch Vọng và một phần diện tích tự nhiên là 15,71 ha (0,16 km2),  quy mô dân số là 3.380 người của phường Dịch Vọng Hậu vào phường Nghĩa Tân. Sau khi điều chỉnh, phường Nghĩa Tân có diện tích tự nhiên 111,39 ha (1,11 km2, đạt 20,36% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số: 31.536 người (đạt 210,24% so với tiêu chuẩn); các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề gồm các phường: Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Nghĩa Đô, Mai Dịch (quận Cầu Giấy); Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) và phường Xuân La (quận Tây Hồ).

PHƯỜNG NGHĨA TÂN