PHƯỜNG QUAN HOA

Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” phường Quan Hoa
Ngày đăng 09/09/2023 | 08:45  | View count: 60

Chiều ngày 08/9/2023, Đảng ủy phường Quan Hoa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Đức Hữu - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể phường và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến phát biểu tham luận tập trung vào 7 nhóm vấn đề như: việc thực hiện nền nếp sinh hoạt; việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, số lượng và chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện quy trình, điều hành sinh hoạt chi bộ và thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng trong sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết (kết luận), tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết (kết luận); nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên của cấp ủy, chi bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường đối với chi ủy và chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phùng Đức Hữu - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Hữu - Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đánh giá cao việc tổ chức hội nghị chuyên đề và các ý kiến tham luận hết sức thẳng thắn, trung thực, có chất lượng của các chi bộ. Đồng chí mong muốn các cấp ủy chi bộ tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chi bộ, xây dựng Đảng bộ phường Quan Hoa trong sạch,vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - QUV, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - QUV, Bí thư Đảng ủy phường đánh giá, trong thời gian qua, các chi bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung về sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/QU ngày 26/4/2021 của Quận ủy Cầu Giấy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Song ở một số chi bộ, việc quản lý đảng viên, chuyển đảng viên khi thay đổi nơi cư trú; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thực sự được đổi mới mạnh mẽ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; hình thức sinh hoạt chi bộ chưa đa dạng, chưa thực sự coi trọng sinh hoạt theo chuyên đề… Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy các chi bộ cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong bảy nhóm vấn đề, trong đó tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc.

PHƯỜNG QUAN HOA