PHƯỜNG QUAN HOA

Quan Hoa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024
Ngày đăng 11/11/2023 | 16:13  | View count: 73

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, sáng ngày 11/11/2023, Hội đồng NVQS phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Để đảm bảo quy trình của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức phát lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với 186 nam công dân. Trong ngày khám sơ tuyển tại phường đã có 148 thanh niên có mặt tham gia khám sơ tuyển, thể hiện trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Số thanh niên còn lại đang làm ăn xa chưa kịp về khám tuyển, Hội đồng NVQS phường sẽ tiếp tục phát lệnh gọi, động viên gia đình và đối tượng trở về để thực hiện sơ tuyển theo đúng quy định.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của phường Quan Hoa luôn được Đảng ủy, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chỉ huy quân sự phường thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban ngành, đoàn thể và tổ dân phố thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 theo đúng quy định.

PHƯỜNG QUAN HOA