PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 14/03/2023 | 10:32  | View count: 52

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 23/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều ngày 13/3/2023, UBND phường Trung Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, đóng góp ý kiến của Nhân dân trên địa bàn về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Đồng – Chủ tịch UB.MTTQ phường; Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch UBND phường; đồng chí Trương Công Đỉnh – Trưởng phòng trợ giúp pháp lý số 4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cùng trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan phường, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố  và các đơn vị, tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn.

Đồng chí Trương Công Đỉnh - Trưởng phòng trợ giúp pháp lý số 4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tuyên truyền

các nội dung lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật quan trọng, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân, với mục tiêu hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với quy định quản lý và sử dụng đất đai, huy động trí tuệ của toàn xã hội đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi),từ ngày 23/02/2023, UBND phường đã triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường, loa lưu động, các nhóm facebook, zalo để người dân tiếp cận được thông tin và đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến ngày 15/3/2023 đã có 32 ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung chủ yếu như: thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất… UBND phường đã tổng hợp ý kiến và báo cáo UBND quận theo quy định.

PHƯỜNG TRUNG HÒA