PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024
Ngày đăng 09/11/2023 | 16:48  | View count: 108

Để chuẩn bị cho công tác sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, sáng ngày 09/11/2023, UBND – Hội đồng nghĩa vụ phường Trung Hòa đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khoẻ tốtchuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, tổ chức rà soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, lập danh sách thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự, giúp gia đình, người thân và thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, qua đó tự giác nghiêm chỉnh chấp hành.Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền nên các công dân trong độ tuổi đều hăng hái tham gia khám tuyển, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Kết thúc buổi khám, đã khám được cho 198 nam công dân, trong đó có 31 nam công dân đủ điều kiện sức khỏe để chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024./.

PHƯỜNG TRUNG HÒA