PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018

Ngày đăng 22/06/2018 | 12:42 AM  | View count: 163
Phường Trung Hòa tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018

Khai mạc giải bóng đá mini phường Trung Hòa năm 2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 12:39 AM  | View count: 126
Khai mạc giải bóng đá mini phường Trung Hòa năm 2018

Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Hán Nôm và Thư pháp Trung Kính

Ngày đăng 12/03/2018 | 12:36 AM  | View count: 106
Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Hán Nôm và Thư pháp Trung Kính