PHƯỜNG YÊN HÒA

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn phường Yên Hòa
Ngày đăng 05/04/2024 | 14:26  | View count: 127

Sáng ngày 05/4/2024, Đảng ủy phường Yên Hòa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng tới toàn bộ cán bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu bối cảnh ra đời và trọng tâm nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Hoàng Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường các chi bộ, các hội đoàn thể chủ động tuyên truyền, phổ biến nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đảng viên, hội viên các Hội quần chúng và Nhân dân trong toàn phường nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, quyết tâm đóng góp sức mình xây dựng phường Yên Hòa ngày càng phát triển vững mạnh, hiện đại./.

PHƯỜNG YÊN HÒA