QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông tin Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang và dự án xây dựng đoạn đường nối từ Trung Yên 6 ra đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/06/2021 | 09:28 AM
Xem nội dụng chi tiết tại đây. 1. Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang. 2. Dự án xây dựng đoạn đường nối từ Trung...

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 13/04/2021 | 04:26 PM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 10/09/2020 | 03:29 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 22/04/2020 | 10:54 AM
Ngày 20/4/2020, UBND quận Cầu Giấy ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. UBND quận đăng tải nội dung...

Hội đồng nhân dân quận tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại các nhà chung cư trên địa bàn

Ngày đăng 25/10/2019 | 02:37 PM
Sáng 25/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:07 PM
Xem nội dung thông báo tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 11:10 AM
Thông báo số 75/TB-UBND ngày 01/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc đăng ký bổ sung Kế hoạch sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2019. Xem nội dung ...

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/03/2019 | 10:45 AM
Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy. Xem nội dung Quyết...

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/09/2018 | 12:42 PM
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 25/9/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Cầu Giấy...

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 01/02/2018 | 03:17 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Cầu Giấy

Ngày đăng 01/02/2018 | 03:12 PM
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

UBND thành phố Hà Nội: Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000

Ngày đăng 21/11/2017 | 09:03 AM
HNP- UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 thuộc các phường của quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy và...