THÔNG BÁO

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã được phục hồi hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 10/07/2018 | 04:46

(Nội dung kèm theo)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN