THÔNG BÁO

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn và tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2018
Ngày đăng 04/04/2018 | 10:49  | View count: 40

Thực hiện Công văn số 768/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn và tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2018.

Nhằm thông tin kịp thời tới người lao động các nội dung liên quan đến tham dự kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn và người lao động có nhu cầu đăng ký dự tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2018, UBND quận Cầu Giấy yêu cầu UBND các phường thông tin tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh để những người có nguyện vọng phù hợp với yêu cầu đăng ký dự thi, dự tuyển (Xem nội dung thông tin tại đây).

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN