THÔNG BÁO

Danh sách khen thưởng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" năm 2018 quận Cầu Giấy.
Ngày đăng 30/05/2018 | 03:17  | View count: 29

Kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2018.

Xem tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN