THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch triển khai chuyển đổi mã mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2018 | 10:56  | View count: 69

Thực hiện Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng; Công văn số 4280/VP-KGVX ngày 08/6/2018 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi mã mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện

- Chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số về 10 số: Số mào đầu (số 0) và số thuê bao (07 chữ số cuối) của thuê bao di động 11 số được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng (03 chữ số ở giữa) như sau:

STT

Doanh nghiệp

Mã mạng cũ

Mã mạng mới

1

MobiFone

120, 121, 122, 126, 128

70, 79, 77, 76, 78

2

VinaPhone

123, 124, 125, 127, 129

83, 84, 85, 81, 82

3

Viettel

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

4

Vietnamobile

186, 188

56, 58

5

Gmobile

199

59

2. Chuyển đổi mã mạng VSAT (trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ) từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx

3. Thời gian chuyển đổi mã mạng

Thời gian chuyển đổi mã mạng bắt đầu vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Xem nội dung kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN