THÔNG BÁO

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 10/10/2018 | 11:17  | View count: 106

Quyết định số 5147/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN