THÔNG BÁO

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu Giấy năm 2018
Ngày đăng 24/12/2018 | 05:27  | View count: 36

Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Cầu Giấy năm 2018.

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN