THÔNG BÁO

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 02/12/2022 | 16:54  | View count: 362

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN