THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2022
Ngày đăng 07/12/2022 | 15:47  | View count: 4805

Xem nội dung tại đây

Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức, xem tại đây

PHÒNG NỘI VỤ