THÔNG BÁO

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2022
Ngày đăng 07/12/2022 | 16:42  | View count: 985

Xem nội dung tại đây

PHÒNG NỘI VỤ