THÔNG BÁO

Danh sách các cơ sở bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do không đảm đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC (Tính đến 24/02/2023)
Ngày đăng 24/02/2023 | 17:00  | View count: 240

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN