THÔNG BÁO

KH triển khai thực hiện chuyên đề Cải cách hành chính "Cầu Giấy chứng thực trả kết quả ngay" tại UBND quận và UBND 8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 27/12/2022 | 08:10  | View count: 107

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN