THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Cầu Giấy thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2022
Ngày đăng 24/02/2023 | 16:00  | View count: 1119

Xem nội dung tại đây

PHÒNG NỘI VỤ