THÔNG BÁO

Thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy
Ngày đăng 28/02/2023 | 09:40  | View count: 186

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN