THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2022
Ngày đăng 03/03/2023 | 11:09  | View count: 1153

Xem nội dung Thông báo tại đây

Hướng dẫn nội dung xét tuyển viên chức giáo dục, xem tại đây

Sơ đồ phòng thi, xem tại đây

PHÒNG NỘI VỤ