THÔNG BÁO

Thông báo về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 10/11/2023 | 09:08  | View count: 112

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN