THÔNG BÁO

Thông báo về việc BHXH thành phố Hà Nội không gia hạn và thực hiện thanh lý Hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, BHYT với tổ chức dịch vụ thu Viettel Hà Nội từ ngày 01/01/2024
Ngày đăng 25/12/2023 | 14:23  | View count: 107

Ngày 25/12/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 62052/HNI - KHDN của Viettel Hà Nội về việc đề nghị không gia hạn Hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, BHYT số 0104/2023/BHXHHN-VIETTELHN ngày 28/4/2023 giữa BHXH thành phố Hà Nội và Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (gọi chung là Viettel Hà Nội) từ ngày 01/01/2024.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thống nhất không gia hạn và thực hiện thanh lý Hợp đồng uỷ quyền thu BHXH, BHYT số 0104/2023/BHXHHN -VIETTELHN từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, từ ngày 01/01/2024, người dân trên địa bàn quận Cầu Giấy có thể đăng ký tham gia, gia hạn Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình thông qua hai Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn quận gồm Bưu điện Trung tâm 3, Bảo hiểm PVI hoặc trực tiếp tại BHXH quận Cầu Giấy.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN