THÔNG BÁO

Thông báo niêm yết công khai, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại ô đất xây dựng trường TH, THCS Trung Hòa; trường TH, THCS Nam Trung Yên
Ngày đăng 29/02/2024 | 17:09  | View count: 164

Xem nội dung Thông báo tại đây

Quy hoạch Tiểu học Nam Trung Yên, xem tại đây

Quy hoạch Tiểu học Trung Hòa, xem tại đây

Quy hoạch THCS Nam Trung Yên, xem tại đây

Quy hoạch THCS Trung Hòa, xem tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN