THÔNG BÁO

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Ngày đăng 06/06/2024 | 16:12  | View count: 77

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Văn bản số 74/HĐND-VP ngày 24/5/2024 của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Thành phố và Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 05/6/2024 của Thường trực HĐND Thành phố về phân công dự và đăng ký lịch Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Thành phố, cụ thể như sau:

I. Nội dung chương trình

1.  Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri:

- Thông báo dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thành phố.

- Báo cáo của UBND Thành phố về trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Cử tri phát biểu và trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

3. Đại diện UBND Thành phố, các cơ quan liên quan và quận trả lời, giải đáp những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

4. Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  08h00' ngày 12/9/2024 (thứ tư).

- Địa điểm:  Hội trường - trụ sở HĐND & UBND quận Cầu Giấy (số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

III. Thành phần:

1. Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội ứng cử tại Quận

2. Cấp quận:

- Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, UB. MTTQ, các Ban Đảng, Ban HĐND quận, đoàn thể, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận, các vị đại biểu HĐND quận.

3. Cấp Phường:

- Đại diện Thường trực Đảng uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ phường.

- Đại diện cử tri khu dân cư do các phường chủ động mời, mỗi phường mời 07 đại biểu (lưu ý: mời những cử tri chưa dự tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, đại diện các giới, các thành phần kinh tế trên địa bàn phường).

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY