THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Phường Trung Hòa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 288 nam công dân đủ 17 tuổi Nhằm nắm chắc số
Ngày đăng 07/04/2024 | 18:06  | View count: 53

Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật… phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, sắp xếp đơn vị Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, UBND phường Trung Hòa đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ năm 2024 cho các nam công dân trong độ tuổi, đồng thời triển khai đăng ký phương tiện kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường. UBND phường đã triển khai thực hiện các nội dung: đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật, đăng ký dân quân tự vệ. Chỉ trong sáng ngày 07/4/2024 đã có 288/301 nam công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, 47 nam công dân đăng ký Dân quân tự vệ, 8 nữ chuyên môn kỹ thuật và 3 phương tiện kỹ thuật.

Trước đó, UBND phường đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các hộ gia đình và các nam công dân trên địa bàn phường về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ. Đồng thời thực hiện việc rà soát các nam công dân trong độ tuổi 17 đang cư trú trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý.

Từ ngày 10/4 đến ngày 25/4/2024, UBND phường tiếp tục tuyên truyền đến các nam công dân thực hiện việc đăng ký bổ sung theo quy định.

PHƯỜNG TRUNG HÒA