THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

  

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ 

--------o0o-------

 

Họ và tên TRẦN VIỆT HÀ
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy
Điện thoại: 0983381441
Email:  tranvietha_hdndcaugiay@hanoi.gov.vn